Opus One

Opus One

Red Apron Fine Wines And Spirits
Th 6 20/10/2023 4 minutes of reading
Article content

Opus One is the realized dream of two men: Baron Philippe de Rothschild of Chateau Mouton Rothschild in Bordeaux and Napa Valley vintner Robert Mondavi. Together, the founders set out to create a single wine dedicated to the pursuit of uncompromising quality. This singular mission shapes every vintage, today and for generations to come.

 

Great winemaking begins in the vineyard. When their founders created Opus One, they dreamed of a great wine that would transcend generations. Nearly four decades later, they continue to refine the complex subtleties of Opus One by honoring traditional methods and the continual pursuit of innovation and improvement.

Four meticulously hedged vineyard parcels form the Opus One estate. Here, the vineyard team cultivates five traditional Bordeaux grape varieties with experience, passion and dedication. This essential human touch brings forth the characteristics of each vintage through a balance of delicate coaxing and gentle restraint.

The estate vineyards of Opus One, comprised of four parcels, sit in the western portion of the famed Oakville AVA. Two parcels, totaling 100 acres, are within the renowned To Kalon Vineyard.  These are complemented by the combined 70 acres of the Ballestra and River parcels, which envelop the winery.  In the vineyards, hand-harvesting and other traditional approaches are taken wherever they work best.  When modern techniques benefit the winegrowing process, they are researched, evaluated and integrated into practice.

As farmers and artisans, they deeply concerned with collective future, Opus One recognizes that sustainability practices benefit the winery, and customers. The culture and internal practices at Opus One reflect their commitment to conservation and responsible consumption in the areas of energy, water, waste management, transportation, purchasing, and food. Opus One has been certified as a green winery as part of the Napa Valley Vintners- Napa Green Initiative, and is implementing more than 100 favorable and environmentally friendly procedures.

 


Opus One là giấc mơ trở thành hiện thực của hai người đàn ông: Nam tước Philippe de Rothschild của Chateau Mouton Rothschild ở Bordeaux và người bán rượu vang ở Thung lũng Napa - Robert Mondavi. Cùng nhau, 2 người sáng lập đã đặt mục tiêu tạo ra một loại rượu duy nhất thể hiện được mưu cầu về chất lượng tuyệt hảo của họ. Sứ mệnh đặc biệt này đã định hình cho mọi niên vụ của Opus One trong hiện tại và cho cả các thế hệ mai sau.

 

 

Quá trình sản xuất rượu vang bắt đầu tại những vườn nho. Khi những người sáng lập tạo ra Opus One, họ đã mơ về một loại rượu tuyệt vời có thể vượt qua nhiều thế hệ. Gần bốn thập kỷ sau, họ tiếp tục hoàn thiện những nét tinh tế phức tạp của Opus One bằng cách tôn vinh các phương pháp truyền thống và không ngừng theo đuổi sự đổi mới và cải tiến.

Bốn thửa ruộng của vườn nho được rào chắn tỉ mỉ tạo thành khu đất Opus One. Tại đây, đội ngũ vườn nho trồng 5 giống nho Bordeaux truyền thống bằng kinh nghiệm, niềm đam mê và sự cống hiến. Điều này mang lại những đặc điểm riêng biệt của từng niên vụ mang đến sự cân bằng giữa tinh tế và nhẹ nhàng.

Các vườn nho của Opus One, bao gồm bốn thửa ruộng đều nằm ở phần phía tây của Oakville AVA nổi tiếng. Hai thửa ruộng có tổng diện tích 100 mẫu Anh nằm trong vườn nho To Kalon nổi tiếng. Bên cạnh đó là thửa ruộng Ballestra và River bao quanh nhà máy rượu. Thu hoạch bằng tay và các phương pháp truyền thống khác được thực hiện ở bất cứ nơi nào tại vườn nho. Các kỹ thuật hiện đại mang lại hiệu quả cho quá trình trồng nho không ngừng được nghiên cứu, đánh giá và áp dụng vào thực tế.

Là những nghệ nhân làm rượu nhưng cũng đồng thời là những người nông dân, Opus One quan tâm sâu sắc đến tương lai chung của nhân loại và nhận ra rằng các hoạt động bền vững mang lại lợi ích cho cả nhà rượu và khách hàng. Văn hóa và các hoạt động nội bộ tại Opus One phản ánh cam kết về bảo tồn và tiêu dùng có trách nhiệm trong các lĩnh vực năng lượng, nước, quản lý chất thải, vận chuyển, mua bán và thực phẩm. Opus One đã được chứng nhận là nhà máy rượu xanh trong chương trình Napa Valley Vintners - Napa Green Initiative và đang thực hiện hơn 100 quy trình thuận thân thiện với môi trường.

 

Opus One, Oakville AVA 2014
Quick view
0900311-2014
22,373,000₫
Opus One, Oakville AVA 2015
Quick view
0900311-2015
19,500,000₫
Opus One, Oakville AVA 2016
Quick view
0900311-2016
19,500,000₫
Opus One, Oakville AVA 2017
Quick view
0900311-2017
19,500,000₫
Opus One, Oakville AVA 2018
Quick view
0900311-2018
19,500,000₫
Opus One, Oakville AVA 2019
Quick view
0900311.19
21,760,000₫
Opus One, Oakville AVA, Magnum 1.5L
Quick view
0901862-2014
41,000,000₫
Opus One, Oakville AVA, Magnum 1.5L 2011
Quick view
0901862-2011
41,000,000₫
Opus One, Oakville AVA, Magnum 1.5L 2012
Quick view
0901862-2012
41,000,000₫
Opus One, Oakville AVA, Magnum 1.5L 2015
Quick view
0901862-2015
41,000,000₫

Explore more / Khám phá thêm

 
 Tags:
EN
Francis Coppola

Francis Coppola

Th 7 21/10/2023 4 minutes of reading

Founded by the eponymous filmmaker, the Francis Ford Coppola Winery is a wine producer in Sonoma County. With two wineries located in Geyserville, California, Coppola creates... Continue reading

Clay Creek

Clay Creek

Th 7 21/10/2023 1 minute read

Clay Creek Vineyards is part of a family-owned winery which has been growing grapes since 1924. Sustainable farming practices are central to the family's firmly held... Continue reading

Bodega Argento

Bodega Argento

Th 5 27/07/2023 2 minutes of reading

The largest organic wine producer in Argentina Bodega Argento is Argentina's largest organic grower and wine producer and offers a collection of awarded, naturally balanced, vibrant... Continue reading

Susana Balbo

Susana Balbo

Th 5 27/07/2023 3 minutes of reading

Pioneering Excellence in ArgentinaSusana Balbo stands out for the quality and originality of its wines, as well as the creative innovations seen in the different lines... Continue reading

Article content
article.en